Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Har du brug for et trænings- og aktivitetstilbud, hvori der indgår personlig pleje eller transport, er du velkommen til at kontakte Visitationen.

Et visiteret dagtilbud foregår i daghjemmet.

Der findes ikke Visiteret Dagtilbud på Lyngvej. Det findes på Bytoften, Fovrfeld og Landlyst.