Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Som beboer på Lyngvej har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Bus
I den nordlige del af Esbjerg Kommune hvor Lyngvej har adresse, har vi en bus, der benyttes til udflugter og lignende for centrets beboere.

Omsorgstandpleje
Tilbydes alle beboerne på centrene ved indflytning til en fordelagtig pris. Borgere i eget hjem henvises via Visiteringen, Esbjerg Kommune.

Bibliotek
Folkebiblioteket kommer gerne med lydbøger, bøger eller andet.

Post
Omdeles dagligt af postvæsnet.

Arrangementer og fester på centrene
Der arrangeres forskellige fester og samværsaktiviteter for beboerne på centrene. Der betales pr. arrangement.

Havbruset
Er et informationsblad.