Brugerråd

Brugerråd

Brugerråd

Beboere og brugere af Lyngvej kan få indflydelse på egen situation gennem brugerrådet.

Rådet fungerer som et forum for dialog mellem brugerne og Esbjerg Kommune. Brugerrådet består af et antal borgere, der bor i centrets geografiske område.

Brugerrådets omfatter tre centre:

  • Bytoften
  • Strandgården
  • Lyngvej


Brugerrådets kompetence

Brugerrådet skal sammen med ledelse og personale medvirke til at igangsætte, fastholde og udbygge tilbud til områdets brugere.

Brugerrådet har ansvaret for de brugerstyrede aktiviteter.

Formål

  • At følge og påvirke udviklingen på ældreområdet og sikre beboernes og brugernes indflydelse på ældrecentret.
  • ​At fremme beboernes og brugernes interesse for aktivt at skabe muligheder og aktiviteter, der tilgodeser deres ønsker og behov.
  • ​At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem beboere, brugere og personale.


Brugerrådet arrangerer aktiviteter på centrene

I Havbruset kan du se, hvor og hvornår aktiviteterne udbydes.
Alle aktiviteterne er gratis.

Du skal tilmelde dig, hvis du vil deltage i aktiviteterne.

Aktiviteter samt hvem du skal kontakte for tilmelding til disse, finder du her Aktiviteter for brugere