Hjemmepleje

Pleje i eget hjem

Pleje i eget hjem

Hvis du har brug for hjemmehjælp, kan du kontakte Esbjerg Kommunes Visitation, som derefter besøger dig og finder ud af, om du har brug for hjælp til rengøring, personlig pleje, sygeplejeopgaver, hjælpemidler, boligændringer m.v.

Sådan arbejder vi

I alle udeteams arbejder vi efter Bestiller-Udfører-Modtager-modellen - i daglig tale BUM. Bestiller er Visitationen. Udføreren er os. Modtageren er dig som borger.

Modellen gælder for hele Esbjerg Kommune og er vedtaget af Sundhed & Omsorgsudvalget. For dig som borger betyder det, at den hjælp eller støtte, vi yder hos dig, forinden er vurderet og afgjort af en visitator. Som regel vil du have haft besøg af en visitator.

Vision

Vores vision er, at du kender os på høj kvalitet igennem faglighed, omsorg og medmenneskelighed. Helhedsindsatsen sikrer, at vores tilbud er fleksible og understøtter og udvikler dine ressourcer for derigennem at højne din livskvalitet og evne til at klare dig selv.