Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?

Har du behov for hjælp, eller har du brug for ændringer i hjælpen, kan du ringe til dit lokale områdecenter eller Visitationen.

Det kan dreje sig om:

 • Hjælp til påklædning
 • Hjælp til personlig pleje
 • Hjælp efter indlæggelse
 • Hjælp efter eller under sygdom
 • Hjælp til rengøring
 • Hjælp til måltiderne
 • At få besøgende fra en anden kommune, der har brug for hjælp
 • At skulle på ferie og have brug for hjælp på feriestedet
 • Behov for anden bolig, hvad og hvordan kan jeg søge
 • Behov for sygepleje, medicinadministration, medicinering med mere
 • Behov eller spørgsmål om træning, er der hold, hvad kan jeg selv?
 • Behov for hjælpemidler, stok, rollator, badebænk eller andet
 • Behov for at komme i daghjem, taxakørsel til og fra ophold i midlertidig bolig, ved udrejst eller indlagt ægtefælle, aflastning af ægtefælle