Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Respekt og tillid
Betyder, at vi omgås hinanden anerkendende og ligeværdigt ved at acceptere og tage udgangspunkt i hinandens forskellighed.

Åbenhed og tydelighed
Betyder, at vi siger tingene, som de er, og at vi giver plads til forskelligheden. Vi lægger vægt på en åben, nysgerrig og anerkendende dialog.

Visionær
Betyder, at vi er på forkant med udviklingen fagligt såvel som organisatorisk. Vi udvikler os ved at søge den nyeste viden og ved at lære af fortiden.

Loyalitet
Betyder, at vi optræder ansvarligt og efterlever de retningslinjer og beslutninger, der er truffet.

Humor
Betyder, at vi værdsætter det spontane indfald, og at humor er en del af vores hverdag.