Visioner og mål

Visioner og mål

Visioner og mål

Borgeren i fokus

Vi sætter borgeren i fokus. I samarbejde skaber vi rammer, som bevarer borgerens identitet og integritet.

Mål

 • At vi udfører vores arbejde tværfagligt og med høj faglighed. Vi har fokus på fælles helhedssyn og brugertilfredshed.
 • At personalet tager medansvar for egen kompetenceudvikling, så vi sikrer en høj kvalitet i vores pleje, omsorg og samarbejde med borgere og borgerens netværk.
 • At borgerne og pårørende oplever et godt tværfagligt samarbejde og en god kommunikation med personalet.
 • At vi arbejder sundhedsfremmende og forebyggende, så borgeren så vidt muligt motiveres til at mestre eget liv.
 • At personalet tager ansvar for at sikre indsatsen og kvaliteten i arbejdet med helhedsplejen ved borgeren og borgerens netværk, så borgeren oplever stor brugertilfredshed.
   

Arbejdsglæde, engagement og samhørighed

Vi har en kultur, hvor personalet oplever arbejdsglæde, engagement og samhørighed.

Mål

 • At personalet er ansvarlig for at skabe en positiv stemning og arbejder for at styrke det sociale samvær i teamet og centrene imellem.
 • At personalet engagerer sig for at skabe et godt fysisk, psykisk og anerkendende arbejdsmiljø.
 • At personalet arbejder ud fra samme visioner, mål og værdier i distriktet.
 • At personalet tager ansvar for egen sundhed, og at vi med omsorg og rummelighed nedsætter sygefraværet i distriktet.